Zámek listu a sešitu v Microsoft Excel

Po vytvoření komplikovanějšího sešitu s mnoha vzorci a různým formátováním je často záhodno chránit buňky proti náhodnému přepisu nebo jiné změně. Tato ochrana je užitečná zejména tam, kde s jedním sešitem pracuje několik uživatelů. Na druhé straně mnohdy potřebujete, aby bylo možné do některých buněk zapisovat a do jiných nikoliv. Tuto úpravu sešitu provedete pomocí zámku, kterému je věnován tento článek.

Ilustrační snímek

Jak zamknete list v sešitu

Jestliže potřebujete některý list v sešitu ochránit před náhodným poškozením, ochráníte jej pomocí zámku. Zámek na některém listu vytvoříte tak, že list aktivujete a potom zvolíte z karty Revize příkaz Zamknout list.

Zámek listu a sešitu v MS Excel

Jestliže ve vyvolaném dialogovém okně rovnou stisknete tlačítko OK, jsou uzamčeny všechny buňky v listu.

Zámek listu a sešitu v Microsoft Excel

Na listu jsou nyní prakticky všechny akce zablokovány: není možné v buňkách zapisovat ani mazat, měnit jejich vzhled a dokonce ani upravovat šířky sloupců. Pokud se pokusíte obsah některé buňky změnit, Excel akci nepovolí a zobrazí varovné hlášení. Při uložení sešitu se list uloží i se zámkem a při opětovném otevření sešitu jsou opět všechny buňky na listu zablokovány. List bude také zamčen, jestliže sešit uložíte pod jiným jménem. Zámek listu poznáte například podle toho, že jsou všechna tlačítka na formátovacím panelu nástrojů zablokována.

Jestliže chcete list opět odemknout a umožnit tak jeho úpravu, provedete to příkazem Odemknout list. Tím se zámek listu opět odstraní, což poznáte mj. podle toho, že jsou tlačítka na formátovacím panelu opět zpřístupněna.

Zámek listu můžete upravit tak, aby byly některé akce povoleny. To provedete tak, že v dialogu pro zámek listu označíte potřebné volby. Např. volba Formátovat buňky umožňuje měnit vzhled buněk, volba Formátovat sloupce měnit šířku sloupců. Můžete povolit také vkládání nebo odstraňování řádků nebo sloupců, použití automatického filtru atd. V každém případě je však v zamčeném listu znemožněno měnit obsah buněk. To platí také pro všechny akce prováděné pomocí maker.

Zámek listu a sešitu v Microsoft Excel

Zámek listu můžete doplnit zadáním hesla, které bude zapotřebí k opětovnému odemčení listu. Po zadání hesla a potvrzení tlačítkem OK je zapotřebí pro kontrolu zapsat heslo ještě jednou. Při psaní hesla se rozlišují malá a velká písmena.

Pro odemčení listu chráněného heslem musíte zadat také správné heslo, jinak se list nepodaří odemknout.

Zámek listu a sešitu v Microsoft Excel

Jestliže chcete v sešitu zamknout více listů, musíte to provést jednotlivě a listy zamknout jeden po druhém. Není tedy možné označit více listů a provést uzamčení najednou, jak to lze např. při nastavení vzhledu stránky. Přitom můžete pro každý list zvolit jiné heslo. Jednotlivě je nutné také listy odemykat.

Uzamčený list však můžete přesouvat nebo kopírovat. Pokud vytvoříte kopii zamčeného listu, bude také zamčena se stejným heslem.

Jak umožníte zápis do buněk i po zámku listu

U většiny listů budete potřebovat, aby se do některých buněk mohlo zapisovat i po zámku listu. Typickým příkladem je situace, kdy chcete zapisovat do buněk obsahujících konstantní údaje, avšak chcete zámkem listu chránit buňky se vzorci, trvalými údaji nebo nadpisy položek v tabulce.

Buňky, které mají být zpřístupněny pro zápis i po zámku listu musíte nejprve upravit formátování. Vydáte příkaz Formát/Buňky a aktivujete poslední kartu „Zámek“. Na této kartě je volba Uzamčeno, která je standardně označená. Jestliže označení zrušíte a potvrdíte tlačítkem OK, do takto naformátovaných buněk bude možné zapisovat i po zámku listu. Zrušení zámku však platí pouze pro zápis do buňky. Formátování buňky a další akce, zakázané zámkem listu, nebude možné po zámku listu provádět ani u takto naformátovaných buněk.

Na kartě „Zámek“ je k dispozici ještě volba Skrýt vzorce. Jestliže tuto volbu použijete u některé buňky se vzorcem, bude vzorec v buňce po zámku listu skrytý a po aktivaci buňky nebude zobrazen na řádku vzorců. Při označení této volby zpravidla ponecháte označenou také volbu Uzamčeno, takže buňku se vzorce nebude možné vymazat, přepsat ani vzorec pozměnit.

Zámek listu a sešitu v Microsoft Excel

Jak uzamknete sešit

V sešitu se zamčenými listy není zablokována manipulace s listy. Zamčený list tedy můžete přesouvat, přejmenovat, ale také odstranit.

Zámek listu a sešitu v Microsoft Excel

Proto je v Excelu k dispozici ještě další možnost, která uzamkne sešit jako celek. Pro zámek sešitu zvolíme příkaz Zamknout sešit. Podle potřeby vyplníte heslo a potvrdíte tlačítkem OK. Jestliže zámek sešitu provedete s heslem, po ukončení akce tlačítkem OK se opět vyžaduje opakovaný zápis hesla pro potvrzení. V zápisu hesla se rozlišují malá a velká písmena, stejně jako u zámku listu. Heslo můžete zvolit stejné, jako pro zámek některého z listů nebo heslo odlišné. Zámek sešitu se ukládá spolu se sešitem a při příštím otevření je sešit již uzamčen.

V uzamčeném sešitu je znemožněna manipulace s listy. Jestliže na záložku některého listu klepnete pravým tlačítkem myši, vyvoláte sice místní nabídku, která slouží pro práci s listy, avšak všechny příkazy v této nabídce jsou znepřístupněny. Také přesun listů pomocí tahu myší není možný. Toto zablokování platí i pro zobrazení nebo skrytí listů. Při volbě příkazu jsou položky Zobrazit a Skrýt znepřístupněny. Pro zobrazení skrytého listu v uzamčeném sešitu je třeba nejprve zámek sešitu odstranit, a teprve potom je možné použít příkaz pro zobrazení skrytých listů.

Uzamčení sešitu však neznamená zámek jednotlivých listů. Jestliže zamknete pouze sešit a nikoliv jednotlivé listy, budou všechny buňky v sešitu zpřístupněny pro zápis. Skutečnou ochranu před nechtěným poškozením tedy zaručuje pouze zámek všech listů v sešitu a zámek celého sešitu.

Odemčení sešitu provedete opět příkazem Zamknout sešit. Jestliže byl sešit uzamčen s heslem, je zapotřebí pro odemčení zadat také heslo.