Základy úspěšného strategického partnerství

Strategické partnerství zahrnuje nejméně dvě strany, které spolupracují, aby dosáhly společného cíle. Obchodní partneři tak sdílejí rizika, odpovědnosti, zdroje, kompetence i výhody. Sdílení zdrojů a zkušeností umožňuje získat víc, než by jednotlivé strany získaly samy o sobě. Článek popisuje základy budování strategických partnerství.

- Zcela si vyjasněte svá očekávání a odpovědnosti. Jasně si stanovte odpovědnosti, očekávání a role všech stran. Sepište smlouvu, která vyjmenuje sdílená rizika i výhody. Odstranění všech nejasností je základním předpokladem úspěšného dlouhodobého vztahu.

- Ujistěte se, že rozhodnutí a zájmy budou výhodné pro obě strany. Důležité je, aby vztah byl výhodný pro všechny zúčastněné. Strategické partnerství může fungovat jen tehdy, budou-li spokojené všechny strany.

- Ujistěte se, že vám vzájemná závislost bude příjemná. Uvědomte si, že strategické partnerství znamená spolehnutí na sebe a sdílení myšlenek. Do rozhodování zapojujte všechny členy týmu. Sdílejte zdroje a výhody. Nabízejte podporu. Nejlepší řešení se rodí na základě otevřené vzájemné komunikace.

- Uvědomte si, že časy nebudou vždy jednoduché. Žádné partnerství není nepřetržitou procházkou růžovým sadem. Nastanou doby, kdy vaše partnerství otestují interní nebo externí problémy. V takových chvílích si uvědomte, že spolupráce je výhodnější než samostatné aktivity. Zaznamenávejte zisky i prohry, aby každý mohl vidět, jaké pokroky děláte.

- Utvrďte svůj závazek. Závazek je základem každého úspěšného vztahu. Každý člen by měl být stejně oddaný společné myšlence a investovat stejnou míru úsilí. Pamatujte si, že vaše partnerství je silné pouze jako jeho nejslabší článek.

- Udržujte pevnou komunikaci. Plné využití strategického partnerství vyžaduje otevřenou a upřímnou komunikaci. Očekávání a zájmy všech zúčastněných by měly být brány v úvahu, chcete-li si udržet úspěšný vztah.

-kk-

Zdroj: Morebusiness.com - americký web pro malé podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Morebusiness.com