Základy úspěšného obchodního partnerství

Stále více firem hledá řešení pro své potřeby mimo vlastní zdroje. Vznikají tak silná partnerství, která by podle odhadů mělo do roku 2008 uzavřít 62 procent firem na celém světě. Negativní strach z konkurence a politiky zavřených dveří nahrazuje pozitivní spolupráce. Firmy si uvědomují, že silná partnerství napříč geografickými i organizačními překážkami mohou otevřít netušené příležitosti pro zisk.

Článek shrnuje základní doporučení pro úspěšná obchodní partnerství, jak je formulovala mezinárodní organizace Global Business Partnership Alliance (GBPA).

- Ujistěte se, že partner sdílí váš zápal. Úspěch partnerství by měl být stejně důležitý pro obě strany. Partnerství s nerozhodnou organizací není vhodné.

- Nečekejte na zázraky. Podepsání smlouvy o partnerství je jedna věc, pak je ale třeba začít jednat. To se nestane zázrakem, je třeba skutečných lidí a dovedností, aby partnerství uspělo.

- Sdílejte společný cíl. Jasná společná vize a cíl je základním předpokladem partnerství. Každá strana pak může mít i své individuální zájmy, které je třeba respektovat.

- Integrita a upřímnost pomohou k důvěře. Před vstupem do partnerství si určete pravidla chování, jejichž základem bude upřímnost a integrita. Řada firem chybuje v tom, že tyto vlastnosti pouze předpokládá.

- Komunikujte. Podstatou úspěšného partnerství je také jasná a otevřená komunikace mezi partnery i v rámci každé organizace samostatně. Je třeba jasně rozdělit role a odpovědnosti.

- Zaveďte pružná pravidla. Úspěšné partnerství si občas žádá jednání, které může působit proti původní dohodě. V takových případech je třeba diskutovat o možnostech a raději dohodu poupravit, než zrušit.

- Snažte se využít kulturních rozdílů. Firmy často odmítají partnery z jiných kultur. Připravují se tím ale o nové, podnětné myšlenky a přístupy. Odlišnost může být často přínosem.

- Vytvořte správný obchodní model. Partnerství má větší šanci na úspěch, pokud bude samostatným obchodním modelem s vlastní organizační strukturou, řízením a provozem.

- Zachovejte podnětnost. Pro partnerství je důležité, aby si uchovalo energii a důležitost individuálního byznysu. Měl by zůstat zájem obou stran.

- Zajistěte prvotřídní tým. Lidé dávají věci do pohybu. Proto i úspěšné partnerství stojí na lidech. Je třeba zajistit motivované a schopné zaměstnance na manažerské i provozní úrovni.

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher