Základy nastolování firemní kultury

Ilustrační snímek

Mnozí z top manažerů velkých společností by vám řekli, že strategie a kultura firmy jsou základem dlouhodobě vysoké výkonnosti společnosti jako celku. Avšak zatímco plánování strategie se soustavně věnuje mnoho zaměstnanců společnosti, od ekonomů až po marketéry a účetní, zájem o rozvíjení kultury výrazně pokulhává. Kultura společnosti se totiž těžko uchopuje – jedná se o spíš abstraktní souhrn chování zaměstnanců společnosti a vyjadřuje její normy, hodnoty, vize, představy a zvyky. Nastolování firemní kultury je, zvláště u nás, ještě poměrně v plenkách, a proto není na škodu seznámit se se základními poznatky co dělat a co ne, zveřejněnými na serveru Diversity Executive.

Směrem odshora dolu. Žádné ze změn v kultuře se neuchytí „v terénu“ společnosti, pokud nebudou zastřešeny top managementem. Kulturní pravidla musí platit pro všechny, a proto je dobré je zahrnout do oficiálních dokumentů společnosti, například do plánu rozvoje. Všichni vedoucí by poté měli jít nižším zaměstnancům příkladem.

Včlenění kultury do obecné agendy společnosti navíc pomůže napojení kultury na business. Kultura nemůže existovat sama o sobě, ale musí navazovat na potřeby společnosti a mít příznivý vliv na její ekonomické prospívání. Kulturní pravidla mají být jasná, ale zároveň dostatečně flexibilní, aby se mohla uplatňovat ve všech případech – pokud se za jistých okolností přestane na kulturu hledět, kulturní morálka tím dlouhodobě silně utrpí.

Kultura je souhrnem dlouhodobých norem. Změna se může po jisté době zase přehoupnout zpět – při jejím zavedení je tedy nutné zajistit i její dlouhodobé udržení. S tím souvisí i fakt, že nastolování kulturní agendy je skutečně dlouhodobý proces, který se počítá minimálně na roky.

Kultura konkrétní společnosti by měla být do jisté míry distinktivní a jedinečná, měla by stmelovat celý tým společnosti a podporovat jednotného ducha firmy. Toho se samozřejmě nedosáhne bez potřebného proma – ne v podobě nudných školení, ale nejlépe příkladem všech výše postavených manažerů.

-mm-

Zdroj: Diversity Executive - portál amerického magazínu věnovaný řízení diverzity
Zobrazit přehled článků ze zdroje Diversity Executive