Základní zásady zaručí odstranění rizik

Manažerský přístup by měl vytvářet proaktivní kolektivní práci, která by odstranila rizika. Manažeři hledají zjednodušené způsoby, jak bezpečně podporovat profesní zkušenosti při udržování výrobní úrovně.

Aktuální bezpečnostní programy se stávají spíše nočními můrami, než aby měly pozitivní dopad na výkon zaměstnance. Přitom je mnoho jednoduchých způsobů, jak do produkce integrovat bezpečí.

Bezpečný výkon zaostřuje pozornost na základní zásady: zkouška pracoviště, pozorování a úkolová analýza. To poskytuje proaktivní prostředí ke zlepšení bezpečné produkce na všech úrovních.Důležité je dívat se na to, co se dělá a jak se to dělá. To umožňuje kolektivu odstranit rizika.

-pk-

Zdroj: OHS Online - server zabývající se tématem provozní bezpečnosti a bezpečnosti práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje OHS Online