Základní principy inovací

Proces pokračujících inovací v sobě skrývá mnoho součástí, které jsou ve vzájemné dynamické interakci. Podle Boba Rosenfelda z amerického Centra pro kreativní vůdcovství, který se na inovace specializuje, je proto třeba naučit se několika klíčovým principům, aby nedošlo k odklonu od původních inovačních záměrů. Principy inovací jsou základem pro konkrétní metody a techniky, které si pak firma zvolí a využije.

1. Inovace začíná v okamžiku, kdy lidé přetvářejí problémy v myšlenky. Nové myšlenky vznikají díky otázkám a překážkám. Aby se tak u vás mohl inovační proces dobře rozvíjet, je třeba zajistit atmosféru otevřenou dotazům a problémům.

2. Inovace vyžaduje systém. Každá firma má nějaký systém inovací, ať už formální, nebo neformální. Tyto systémy se dají rozdělit do pěti kategorií.

- Inovace za pomoci iniciátorů je proces, který pomáhá zaměstnancům přetvářet jejich myšlenky na obchodní příležitosti (většinou řízený zdola nahoru).

- Cílené inovace představují proces pro vývoj řešení ke splnění konkrétních potřeb (většinou řízený seshora dolů).

- Interní rizikové podnikání je spouštěcí proces pro nové formy činnosti, které nezapadají do současných aktivit firmy.

- Pokračující rozvoj je proces zaměřený na zdokonalování ve smyslu snižování nákladů, zvyšování kvality apod.

- Strategický transfer je proces převodu technologií nebo znalostí za účelem zdokonalení určitých schopností.

3. Zápal žene kupředu a bolest je skytá síla. Myšlenky se nedokáží prosazovat samy, je k tomu potřeba úsilí. Vedle talentu a dovedností je proto silným firemním aktivem nadšení, které pomáhá překonávat bolestivé překážky.

4. Fyzická blízkost lidí podporuje změny. Je klíčem k budování důvěry, která je základem inovačního procesu. Umožňuje také lepší sdílení myšlenek.

5. Rozdíly je třeba využívat. Rozdíly mezi zaměstnanci, jako je jazyk, kultura, rasa, pohlaví či styl uvažování, mohou inovacím jenom pomoci.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership