Základní chyby přetrvávají (2. část)

I dnes se v řízení podniků objevují stejné chyby, které popsal americký marketingový odborník Don Fuller již v šedesátých letech minulého století. V řadě případů ohrožují dokonce celou existenci podniků. Na co je tedy třeba dát si pozor? Druhá část článku se zaměřuje na tři zbývající problémy.

- Velkým problémem může být, když se ve vnitrofiremním styku začnou navyšovat stohy papírů. Hromadící se úřední záznamy, hlášení či zápisy signalizují nebezpečí papírování. Fuller radí: „Informace musí být shromažďovány, aby mohly být zpracovány. Ne proto, aby byly zakládány“. Shromažďovat je třeba jen písemné informace s nějakou užitnou hodnotou a i u těch je vhodné zvážit, zda by nestačila elektronická podoba.

- Další problém se jmenuje zvláštní zprávy. Mnoho šéfů si žádá od svých podřízených nejrůznější zvláštní zprávy, které jsou často zcela zbytečné.

- Poslední slabinou je podle Fullera častý výběr slabých a oslabování silných podřízených. Tento jev je typický zejména pro slabé manažery. Nejsou si jisti sami sebou, a tak si vybírají podřízené, o nichž se domnívají, že je nemohou ohrozit. Dobrý vedoucí by si však měl vždy vybírat jen dobré podřízené,

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny