Základem produktivity je důvěra

Kritickým požadavkem produktivně fungující organizace je vybudování důvěry mezi managementem a zaměstnanci. V 70. a 80. letech minulého století se například američtí výrobci aut potýkali se silnou konkurencí ze strany Japonska. Jedním z takových výrobců byla i společnost **Wainwright Industries** ze státu Missouri. Ta se ocitla ve stádiu, kdy ztrácela zisk a tlak mezi jejími manažery a zaměstnanci sílil. Nezbývalo než přikročit k zásadním změnám. Prvním krokem na nesnadné cestě k obnovení důvěry zaměstnanců bylo jejich jmenování společníky.

S 275 společníky pak proces změn ve **Wainwright Industries** pokračoval ve smyslu zavedení uniforem pro pracovníky na všech úrovních a osobním rozvojem každého z nich ve firemním školení. Důvěra mezi vedením a zaměstnanci stoupla, což opět zvýšilo produktivitu a zisky. Ne každý příběh dopadá v byznysu tak jako tento, produktivita však s důvěrou rozhodně úzce souvisí a článek proto nabízí manažerům několik doporučení:

- Zajímejte se o své zaměstnance a jejich zájmy.
- Demonstrujte svou důvěru ve schopnosti zaměstnanců.
- Plňte své sliby.
- Komunikujte se zaměstnanci o důležitých rozhodnutích
- Nevynášejte soudy bez toho, abyste znali patřičná fakta.
- Omlouvejte se za své chyby.
- Nezatajujte důležité informace.
Zdroj: chartcourse.com - Stránky amerického konzultanta Gregory P. Smithe věnované vedení, retenci zaměstnanců, budování týmů a řízení zněm.
Zobrazit přehled článků ze zdroje chartcourse.com