Žádný vůdce z nebe nespadl

Nástup do vedoucí pozice nebývá jednoduchý. Koučové v takových případech radí hlavně se nesnažit nikomu nic dokazovat. Jedině pak mohou mít noví vůdcové významný vliv na organizace a dosahovat vytýčených cílů. V prvních třiceti až šedesáti dnech na novém působišti by se proto měli řídit následujícími radami:

- Zkoumejte nové prostředí, ale pro začátek se zdržte komentářů.
- Spíše než abyste mluvili, naslouchejte.
- Hledejte témata ke společné diskusi.
- Rozvrhujte si svou práci.
- Nezajímejte se jen o chyby svých předchůdců, ale i to, co se jim podařilo.
- Seznamujte se s organizační kulturou.
- Opatření, která vás zatím napadla nejprve konzultujte individuálně s vybranými členy týmu, kteří dobře snášejí změny.
- Pak svou vizi zveřejněte a sdílejte se všemi ostatními.
- Jednejte vždy podle toho, co hlásáte.
- Oslavujte úspěchy s těmi, kteří k nim dopomohli.
- Plánujte dlouhodobě a zachovejte pozitivní přístup i v obtížných situacích.

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher