Zabezpečení řídicích systémů v době kybernetického terorizmu

Chce-li management společnosti efektivně ochránit důležité operace infrastruktury před útoky kybernetického terorizmu, musí dodržovat čtyři základní principy:

1. Musí chápat, že řídicí systém je velmi zranitelným bodem s potenciálně vážnými důsledky útoku.
2. Musí pochopit, že zabezpečovací systémy vytvořené pro vyšší zabezpečení informací na úrovni celé společnosti nemusí zcela dostatečně řešit zabezpečení řídicích systémů.
3. Musí plánovat obranu, která zabrání útokům z venčí společnosti, ale také z řad vlastních zaměstnanců.
4. Při vytváření zabezpečovacího systému řídicího systému je nutné vycházet ze zkušeností jiných firem a navrhnout systém, který provádí následujících pět klíčových funkcí: SLEDOVÁNÍ, DETEKCE, UPOZORNĚNÍ, OCHRANA a OBNOVENÍ.

Dnešní ekonomická, regulační a geopolitická situace vyžaduje, aby příslušní zaměstnanci odpovídajícím způsobem chránili operace, umožnili však zároveň efektivní sdílení informací v rámci společnosti a zachovali trvalý běh operací. Technologie pro dosažení tohoto cíle již existuje. Použití této technologie a dodržování výše uvedených zásad je nejlepším způsobem ochrany před kybernetickým terorizmem.


**Datum vydání: IV/2004**
Zdroj: EnergyPulse - Články, analýzy a komentáře ke všemu, co se týká globální elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje EnergyPulse