Za skandály mohou osobnosti manažerů

Někdo tomu může říkat naivita, někdo zapírání. Pravdou však je, že vysokoškolští studenti v oblasti řízení obchodu (MBA) nepovažují za hlavní faktor přispívající ke vzniku podnikových skandálů firemní kulturu, ale osobnosti samotných vedoucích pracovníků. Vyjádřili se tak v nedávné studii, kterou provedla mezinárodní nezisková organizace**Aspen Institute** za účasti studentů ze Spojených států, Kanady a Velké Británie. Ukazuje se, že studenti v rámci let strávených na obchodních školách dospívají k většímu zájmu o sociální odpovědnost. Otázkou zůstává, zda je tento vzrůstající zájem do budoucna udržitelný, nebo se jedná jen o reakci studentů na aktuální podnikové skandály a nedostatek pracovních míst.

Řada obchodních škol se domnívá, že myšlení studentů ohledně jejich studia i budoucí kariéry skutečně zaznamenalo výraznou změnu. Důvodem k tomu byly i zmíněné podnikové skandály. Školy proto nyní stojí také před úkolem změny uvažování. Hovořit je třeba otevřeně o udržitelnosti a odpovědnosti podniků, podnikové etice. Dosud se těmto tématům moc pozornosti nevěnovalo a studenti opouštěli své školy hrubě nepřipraveni na současné obchodní prostředí. Teprve čas ovšem ukáže, zda se udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost stanou nedílnou součástí portfolia studentů MBA programů a zda budou studenti ochotni věnovat těmto tématům náležitou pozornost.

**Datum vydání:** VI/2003

Zdroj: Financial Times - portál předního britského deníku Financial Times
Zobrazit přehled článků ze zdroje Financial Times