Z manažera vůdcem

Zeptejte se kohokoli, jestli je rozdíl mezi manažerem a vůdcem a pravděpodobně se dozvíte, že ano. V čem však tento rozdíl spočívá vám však hned tak někdo nevysvětlí. Oba tyto pojmy působí na laiky jako beztvaré a neurčité. Rozdíl mezi manažerem a vůdcem je každopádně jednoduchý – management je kariéra, zatímco vůdcovství je poslání. Abyste se stali vůdcem nemusíte skvěle vypadat ani dobře mluvit. Nemusíte mít ani to něco speciálního, o čem všichni mluví. Musíte mít jasně definovaná přesvědčení a hlavně odvahu převádět je do reality. Jestliže skutečně pochopíte svou roli průvodce na základě svých vlastních hlubokých pravd, můžete se z manažera stát vůdcem. Vaši podřízení vám musejí důvěřovat a musí ve vás vidět někoho, koho opravdu chtějí následovat.

Každý manažer by si měl nejprve pro sebe jasně vymezit, čemu věří. Pak by se měl zajímat o to, jak se jeho názory projevuj v konkrétní organizaci. Nejde o to zamýšlet se nad organizací mna základě čísel nebo údajů od dalších osob, protože vůdcovství není o nich, ale o vás. Důležité je také uvědomit si, že tímto procesem neprojde manažer jen jednou, ale mnohokrát spolu s tím, jak se bude měnit on sám i jeho organizace.

Když si vymezíte svá přesvědčení a začnete je propojovat se svým chováním, budete na tomto základě potřebovat i vybudování kultura spolupráce s ostatními. Zajímejte se proto o potřeby a názory svých zaměstnanců, hovořte se zákazníky i dodavateli. Zjišťujte, co dalšího se dá udělat pro větší úspěch. Základem všeho je komunikace. Pozorně naslouchejte svému okolí, snažte se pochytit veškeré trendy a odhalit všechny své možnosti. Vůdcem se člověk nerodí ani neučí být. Vůdcovství je svobodná volba – víra a odevzdání všemu, co vidíte jako dobré a prospěšné.

-kk-
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management