Wikipedie - inspirace pro firmy?

„Wiki“ znamená havajsky „rychle“ a Wikipedie je název internetové encyklopedie, která dovoluje svým uživatelům rychle a bez překážek vytvářet, editovat či doplňovat články a témata, a tím efektivně sdílet informace.

Wikipedie existuje v mnoha jazykových verzích, včetně verze české (http://cs.wikipedia.org/), přičemž nejobsáhlejší je verze anglická, ve které se nachází téměř 1,1 milionu článků. Nejedná se o konvenční encyklopedii, kterou vytváří úzký okruh odborných autorů, ani o přejímání článků z nejrůznějších zdrojů. Princip Wikipedie je založen na tom, že kterýkoliv uživatel internetu může kdykoliv vytvářet či editovat její obsah.
Tento přístup zajišťuje Wikipedii status celosvětově největší a nejaktuálnější encyklopedie - ačkoliv, jak říkají kritici, stěží nejpřesnější.

Jak popularita Wikipedie stoupá, začaly její přednosti objevovat také firmy. Princip, na kterém Wikipedie funguje, lze využít pro efektivní sdílení informací a znalostí mezi zaměstnanci, obchodními partnery, dodavateli a zákazníky - a jde to rychleji a jednodušeji, než s nejrůznějšími publikačními systémy, které se dnes ve firmách využívají.

Některé vývojářské společnosti si tuto výhodu již uvědomily a začaly zákazníkům nabízet systémy, které firmě umožňují vybudovat si na své vnitřní síti svou vlastní obdobu Wikipedie. Tento systém může dobře zaplnit mezeru mezi elektronickou poštou, kterou je náročné sledovat a řídit, a klasickými publikačními systémy.

Vlastnost, která se nejvíce zasloužila o popularitu Wikipedie - tedy že kdokoliv má možnost ovlivňovat její obsah - může být také nevýhodou. Čtenář-autor se může mýlit, nebo dokonce záměrně uvádět nepřesné informace. Tento problém by se však vnitřní firemní „wikipedie“ týkat neměl. Na rozdíl od té veřejné budou totiž její obsah vytvářet zaměstnanci, spolupracovníci, či obchodní partneři společnosti - tedy lidé, kteří by ve svém oboru měli být odborníky. Ve firemním prostředí se tak i díky mnohem větší kontrole obsahu dá nepřesnostem a zavádějícím informacím lehce zabránit.

Systém, na kterém Wikipedie funguje má velký potenciál a jistě se s jeho obdobami budeme v budoucnu setkávat.

-ds-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com