Webové aplikace pro efektivní samovzdělávání zaměstnanců

Mnoho firem investuje nemalé finanční prostředky do zřizování elektronických platforem pro školení personálu založených na využití internetu (tzv. **Web Based Training**). Pro tuto metodu výuky se jim ovšem obvykle nedaří získat více než pět až deset procent zaměstnanců. Tato skutečnost je zčásti způsobena neochotným přístupem většiny pracovníků k samovzdělávání, značnou roli zde ovšem hraje také motivace a další faktory.

Otázky jak motivovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání a jak co nejlépe koncipovat výuku přes internet patřily k hlavním tématům konference nazvané **Corporate E-Learning**, která proběhla na konci dubna tohoto roku v Berlíně. Autor v článku podává ucelený přehled o průběhu konference a na příkladech několika klíčových příspěvků demonstruje současné trendy v oblasti e-learningu. Podrobně se věnuje typickým problémům spojeným se zaváděním virtuální výuky a zmiňuje se rovněž o několika úspěšných projektech z poslední doby.

**Datum vydání:** VI/2001
Zdroj: Wirtschaft & weiterbildung - marketing, personalistika, e-learning
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaft & weiterbildung