Webové analytické aplikace usnadňují rozhodování

Internet usnadňuje komunikaci s dodavateli, obchodními partnery a zákazníky. Webové platformy usnadňují klíčovým osobám rozhodování, umožňují jim analyzovat data, a tak zjistit, co jejich zákazníci potřebují. Data však pochází z různých zdrojů, proto je jejich správa poměrně komplikovaná.

Vše usnadňují analytické nástroje na bázi webu. Uživatelé mají přístup k analytickým nástrojům prostřednictvím webového prohlížeče. Mohou analyzovat data podle svých potřeb a získané výsledky předávat dál. Pracovníci oddělení marketingu mohou například zkoumat zpětnou vazbu od zákazníků, kteří volají na infolinku a získané údaje předávat nadřízeným a dalším oddělením. Přístup k datům je možný v reálném čase.

Nezanedbatelným přínosem je také větší integrita dat, možnost upravovat práva přístupu uživatelů, kontrola verzí a velká flexibilita. Analýza se dá uskutečňovat podle různých kritérií a každé oddělení si může nástroje přizpůsobit svým potřebám. I celkový proces sdílení informací je jednodušší.
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review