Vzrůstá poptávka po vedoucích bezpečnostních oddělení (CSO)

Organizace si stále více uvědomují potřebu koordinace informačních technologií a fyzického zabezpečení. Vzrůstá tudíž poptávka po lidech, kteří by dokázali tuto koordinaci zajistit – nazývají se CKO, tedy vedoucí bezpečnostního oddělení. Protože tato pozice však je poměrně nová, povinnosti CKO se liší v závislosti na předmětu podnikání firmy.

Většina organizací vyvíjejících určité snahy v oblasti e-businessu si uvědomuje nutnost správného zabezpečení, nechce však ponechat strategické rozhodování o rizicích jen na oddělení informačních technologií. Nejlepších výsledků dosahují firmy, které považují bezpečnost a ochranu za podnikový proces a pověří konkrétního jednotlivce, aby koordinoval různé postupy rizikového managementu v celé společnosti.

CSO musí plnit 5 hlavních funkcí: vyhodnocovat rizika, navrhovat bezpečnostní opatření a postupy, dohlížet na dodržování strategií a komunikovat s externími konzultanty a spolupracujícími firmami. K tomu musí mít také určité specifické znalosti – musí umět uplatňovat bezpečnostní principy (autentizaci, rizikový management apod.), musí mít dlouhodobou praxi v oboru zabezpečení objektů či informačních technologií, dále zkušenosti s testováním slabých míst a možností průniku do systému a další potřebné znalosti.
Zdroj: Internet Career Resources - server pro vyhledávání pracovních míst s mnoha informacemi pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Internet Career Resources