Vžijte se do role tazatele

Zkušenosti ukazují, že nikdo z nás není „neprůstřelný“ a obzvláště to platí při přijímacích pohovorech. Značnou výhodu však má ten, kdo se na sebe samotného dokáže dívat očima tazatele.

Uchazeč o zaměstnání by se proto měl v přípravě na pohovor zaměřit na následující otázky:
- Mám pro tuto práci odpovídající povahu? Je užitečné předvídat, jaký povahový typ potenciální zaměstnavatel požaduje.
- Budu schopen adaptovat se na práci „za pochodu“? Snažte za pomoci svých znalostí dokázat, že danou práci můžete vykonávat ihned.
- Hodím se do jejich podnikové kultury? V průběhu pohovoru vyzdvihněte své úspěchy v podobných situacích, jakým čelí současní zaměstnanci.

Uchazeč o zaměstnání by si měl navíc uvědomit, že pracovníci oddělení lidských zdrojů se sami od sebe nedokáží odpoutat od popisu obsazované pracovní pozice.

**Datum vydání: XI/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com