Vzdělávejte se dál, uznání vás nemine

Zohledňování výsledků dalšího vzdělávání nebylo v České republice dostatečně vyřešeno. Důvody lze hledat v nízké účasti dospělé populace na dalším vzdělávání, chybějící motivaci podnikatelské sféry k investicím do rozvoje lidských zdrojů i nízké flexibilitě pracovních sil na trhu práce.To se však má změnit. Průlomem by měl být nový zákon o dalším vzdělávání, který vláda už schválila. Zákon – projde-li schvalovací mašinérií parlamentu – bude řešit především problematiku hodnocení dosažených znalostí a dovedností bez ohledu na způsob jejich nabytí. Výsledkem pak mají být i transparentní a tím pádem uznatelné certifikáty, které bude možné uplatnit v praxi nejen u nás, ale i v zahraničí. Díky nové legislativě se zvýší úrovně funkční gramotnosti a odborných znalostí i dovedností. To je jedním z klíčových faktorů ekonomického růstu. Nový systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání má tak přispět rovněž ke snížení nezaměstnanosti. Cílem je prostředí motivující k účasti na dalším vzdělávání především pro osoby s nízkou kvalifikací nebo s potřebou svoji kvalifikaci změnit, zvýšit nebo rozšířit.

Zjednodušeně řečeno, výše zmíněný návrh zákona má vytvořit systém, v němž i ten, kdo získal vzdělání mimo formální vzdělávací soustavu, dosáhne obdobné nebo i další kvalifikace jako ten, kdo se vzdělával ve školských institucích. Tento princip je už v ostatních členských státech Evropské unie běžnou praxí.

- jr -
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info