Vzdělání, nebo honba za tituly?

Na první pohled je odpověď zřejmá. Samozřejmě, že drtivá většina lidí, kterých se zeptáte, odpoví, že jim nejde o titul jako takový, ale o to, co se dozvědí, v čem se zlepší a k čemu jim studium pomůže v jejich profesním či osobním životě.

Pavel Makovský, LIGS University

Ale je to opravdu tak?  A jak vnímá tituly veřejnost? Skutečně platí, že čím více titulů nositel má, tak je to automaticky záruka vzdělanosti, zásad, znalostí a je hoden obdivu jako osobnost?

Jsou státy, kde si absolventi nepíší na vizitky, do smluv a na internetové stránky dosažené vzdělání a z něho vyplývající tituly a pak jsou země, kde tomu je přesně naopak. Kam patří Česká, resp. Slovenská republika? Zvyklosti ještě z dob Rakouska-Uherska přežívají i nadále a píšeme si většinou všechny dosažené tituly. Jaký rozdíl například oproti USA, kde, pokud na vizitkách najdeme nějaký titul, tak jen PhD a někdy MBA.

Nicméně, podle mého názoru je klíčové na sobě pracovat po celý život. Pracovat na svém rozvoji, na získávání nových znalostí, dovedností a to ne pro tituly, ale pro výsledek. Výsledkem mám na mysli změnu stavu, kdy nám vzdělání pomáhá a to kontinuálně po celý život.

Jsem velmi rád, že si toto uvědomují studenti a absolventi LIGS University. I když samozřejmě studovat při zaměstnání má mnohá specifika a nástrahy. Psát o potřebnosti celoživotního vzdělávání rád přenechám teoretikům v této oblasti, ale rád se podělím o konkrétní motivace, obavy a přínosy studia pro ty, pro které je určeno, tzn. pro dospělé studentky a studenty. Ti musí skloubit své studium s prací, rodinou a koníčky a to není vždy jednoduché. Ale dá se to a i díky tomu se stáváme standardní zemí západního stylu, kde je normální na sobě pracovat i po absolvování školy v mládí. Neboť to již nestačí, a pokud chce člověk zůstat konkurenceschopný a nezakrnět, může využít nabídky praktických manažerských programů LIGS University zaměřených na praxi a pro časově zaneprázdněné.

Jaké jsou hlavní důvody a motivace studentů LIGS University pro rozhodnutí začít studium?

(Pozn.: Studenti vybírali z více možností.)

 

 

 

93 % z důvodu osobního rozvoje

42 % z důvodu získání titulu

15 % zvolilo studium jako východisko z nudy či osobní stagnace

 

 

 

Jaké hlavní obavy měli studenti před zahájením studia?

Jednalo se především o obavy, zda budou studium zvládat časově.

 

 

 

50 % velké pracovní vytížení

23 % nedostatek času                                                                                              

 

 

 

 

Pocítili absolventi zvýšený zájem o svou osobu na trhu práce po dokončení studia?

 

 

 

48 % absolventů odpovědělo „URČITĚ ANO“

50 % absolventů odpovědělo „SPÍŠE ANO“

2 % absolventů odpovědělo „SPÍŠE NE“

0 % absolventů odpovědělo „URČITĚ NE“

 

 

Považovali absolventi LIGS University studium za přínosné pro jejich praxi?       

 

 

 

80 % absolventů odpovědělo
„URČITĚ ANO“

zbývajících 20 % odpovědělo „SPÍŠE ANO“

 

 

 

 

Právě studium, které studentům a absolventům přináší reálný užitek a využití má smysl a má cenu do něj investovat nejen finanční prostředky, ale především čas, kterého máme všichni méně, než bychom chtěli a musíme vážit, jak jej využijeme.

Dle mého názoru má smysl studovat, ale jen sbírat tituly za každou cenu ne. A pokud studovat, tak tam, kde je studium kvalitní a přínosné, jinak je to mrhání penězi i časem.

Všem, kteří na sobě pracují a chtějí pracovat, přeji dobrou volbu, kde budou studovat.  A aby přínosy studia byly tak dobré jako je hodnotí studenti a absolventi programů LIGS University.