Výměna znalostí

Základní organizační jednotkou správy znalostí je tzv. komunita praxe. Je to skupina lidí, kteří mají stejné odborné zkušenosti a společně hledají řešení pro konkrétní problém. Podpora těchto skupin je poměrně obtížná, a to i tehdy, když se její členové nachází ve stejné geografické oblasti. Problémy jsou ještě větší, pokud jsou členové této komunity rozmístěni ve světě. Proto se musí věnovat značná pozornost problémům spojeným s procesy a lidmi.

Lidé musí být správně a vhodně motivováni. Motivovaní zaměstnanci se potom dokáží lépe chovat k zákazníkům. Tomu je však potřeba se také naučit. Chceme-li sdílet informace a znalosti, musíme se dívat okolo sebe a nesmíme je oddělovat od kontextu. Kontext tvoří právě drobné detaily lidské komunikace – jejich způsoby učení a chápání dané zkušenosti a nástroje, které mají k dispozici, povědomí o tom, co funguje a co nikoli

Když nikdo nebere ohled na to, jak spolu lidé individuálně komunikují a jak zacházejí s informacemi a znalostmi, není divu, že většina iniciativ v oblasti organizačního učení vyzněla naprázdno. Je však nutné si uvědomit, že právě lidé jsou iniciátory změn a že jejich společná inteligence je majetkem společnosti, na němž závisí využívání dalších hmotných statků. Management by se proto měl zaměřit především na svou schopnost motivovat, vzdělávat a „vychovávat“ své zaměstnance.

Organizační učení je proces, kterým lidé získávají, zpracovávají, přizpůsobují a používají své znalosti – není to však správa znalostí. Díky organizačnímu učení se lidé učí vzájemně spolupracovat a učit se, aby mohli vytvářet požadované hodnoty.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com