Vyhodnocování úrovně podpory rozhodování (BI)

Hodnocení úrovně podpory rozhodování (Business Intelligence Assessment) je poměrně úsporné opatření, které podrobně zkoumá tři oblasti, které jsou klíčové pro implementaci všech iniciativ na poli podpory rozhodování. Jedná se o:
* Analýzu obchodních potřeb. Nejprve je potřeba analyzovat, které strategické a taktické podnikové cíle ovlivňují vývoj řešení pro podporu rozhodování a zjistit, zda toto řešení nachází podporu i u vedoucích pracovníků (a zda jsou na jeho implementaci k dispozici finanční prostředky).
* Organizační analýza. Analýza stávajících podnikových a technických organizačních struktur včetně úrovně informačních technologií, organizační kultury a stylu řízení firmy. Je nutné vědět, zda mají jednotliví manažeři a zaměstnanci jasně přidělené povinnosti a úkoly a zda správně chápou koncept podpory rozhodování.
* Technologická/metodologická analýza. Je třeba zjistit, zda je k dispozici vhodná technická infrastruktura a metodologie pro vývoj. Sem patří hardware a software, kvalita a kvantita zdrojových dat a metodologie a postup řízení změn.

Díky tomuto vyhodnocení může firma zjistit, zda má v těchto třech oblastech silné a slabé stránky a navrhnout případné řešení. Analýza však hlavně šetří čas a peníze, které by se vynaložily, kdyby bylo implementováno nesprávné řešení. Díky této analýze je také možné předvídat vývoj podpory rozhodování ve firmě do budoucna.
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review