Vybudujte si supertým na základě sedmi rad

Efektivní týmy jsou důležité pro každou společnost. Týmy, které pracují neefektivně, jsou pro společnost zbytečným plýtváním energie. Na zlepšení týmové spolupráce funguje těchto sedm kroků:

- Týmové cíle. Jaké jsou? Bez vidiny správného cíle nemůže dobrý tým fungovat. Všechny aktivity týmu by měly být zaměřené na dosažení stanovených cílů. Nefunkční tým neposkytuje svým členům dostatečný smysl společné existence, protože mu chybí směřování ke společnému cíli.

- Osobní růst v týmu. Jak může váš tým růst? Které zručnosti pomůžou členům zefektivnit práci? Lepší komunikace, chápání mezilidských rozdílů. Najděte si sami konkrétní body, které pomohou vašemu týmu stát se ještě úspěšnějším.

- Týmové role. Jsou jednotlivé role v týmu určené? Když lidé nevědí, co mají dělat, začnou projevovat svou nespokojenost. Může to způsobit neshody mezi jednotlivými členy týmu. Kromě toho není čas v práci maximálně využitý, když nemají lidé jasnou představu o tom, co mají dělat.

- Komunikace v týmu musí být jednoznačná. Když se jeho členové bojí říct svým kolegům, co cítí a co si myslí, mohou vzniknout problémy. Je tedy třeba komunikaci trénovat. Lidé by se neměli bát projevovat svůj názor.

- Zátěž by měla být rozložená na všechny členy týmů. Bez ohledu na to, kde pracujete, někteří lidé pracují víc něž ostatní.

- Ocenění. Využijte každou příležitost ocenit dobrou práci. Najděte si jednou za měsíc čas na společný oběd nebo společnou aktivitu, informuje okolí o úspěchu týmu, dejte každému členovi týmu na papíře napsaný seznam konkrétně splněných úkolů a jejich ocenění.

- Podpořte svůj tým, aby dělal to, co uzná za správné. Čím jsou nezávislejší členové týmu, tím více jako celek dosáhnou. Mají možnost rozhodovat o aktivitách týmu a mají na věci přímý vliv. Když jste jediným zdrojem moci v týmu, lidé nebudou mít vlastní ambice.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk