Výběru pracovníků by se měla věnovat zvýšená pozornost

Stejně jako libovolná reklama na daný výrobek musí také inzerát s nabídkou zaměstnání přitáhnout pozornost a vyvolat zájem toho správného kandidáta, přinutit ho k odpovědi a přihlášení k výběrovému řízení.

I v náborech zaměstnanců platí známé marketingové pravidlo AIDA (pozornost, zájem, tužba a jednání). V řízení oblasti lidských zdrojů se přitom marketingové myšlení prosazuje jen pozvolna. Mnozí zaměstnavatelé považují inzerát jen za suché oznámení.

Internet a on-line média přitom nabízejí velké možnosti. Převratnou novinkou na elektrickém trhu práce je WEB 2.0, který dokázal přeměnit internetové stránky z elektronického letáku na interaktivní komunikační kanál. Umožňuje diskutovat na blozích, soutěžit i vyplňovat dotazníky. Reklamní stratégové nazvali tento jev přechodem k digitální demokracii.
 
Důležité je zapojit do výběrových řízení interaktivitu, komunikaci, zábavu a tvoření. Většina internetových firemních stránek je nudná, suchá a neemotivní.  

-pk-
Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline