Vůdcovství ve složitých společnostech

Za posledních dvacet let se organizace na celém světě staly výrazně složitějšími. Díky globalizaci a informačním technologiím operují v různých kulturách, místech a časových pásmech. Mají vysoce různorodou pracovní sílu. Složitější jsou i organizační struktury. Přibývá konkurenčních priorit, vzrůstá počet virtuálních pracovníků, kteří se čím dál méně setkávají tváří v tvář.

Vůdcovská očekávání se však příliš nezměnila. Stále je to především o týmové práci a komunikaci, kterou je třeba správně řídit, aby nedošlo k zahlcení. Ve středu zájmu zůstávají vůdcové a také výchova jejich následovníků. Lidské zdroje mohou vůdce podpořit následujícími způsoby:

- Aktualizace nabídek vzdělávání a rozvoje vzhledem k nové realitě.

- Odrazování vyšších manažerů od neustálých reorganizací.

- Nábor, rozvoj, odměňování a povyšování vůdců, kteří skutečně dokáží rozvíjet své lidi.

- Realistický pohled na to, čeho mohou vůdcové dosáhnout.

-kk-
Zdroj: Changeboard - informace ze světa personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard