Vůdcovství - hledání rovnováhy

Pěstování zdravých rostlin vyžaduje správný přísun vody, světla, hnojiv, péče a pozornosti. Příliš vody nebo příliš málo každé z jmenovaných ingrediencí rostliny poškodí. Podobně se i obchodní vůdci snaží hledat rovnováhu ve vedení firem a lidí. Efektivní vůdcové jsou všestranní. Dokáží upravovat svůj styl a chování, aby vyhověli potřebám konkrétních situací. Dokáží chytře posoudit každou z následujících situací:

- Soustředění na zákazníka versus vytváření zisku . Když poskytujete příliš malý nebo špatný servis, zákazník vás opustí. Na druhou stranu však dojde k témuž, když budete poskytovat příliš mnoho služeb, za které zákazník nebude ochoten platit.

- Příliš mnoho cílů versus příliš málo cílů. Mít příliš cílů je stejně špatné jako nemít žádné. V určité době lze splnit jen určité cíle. Vůdce by proto měl dokázat vybrat, co zdůraznit.

- Plánování versus konání. Někteří vůdci příliš plánují a jiní naopak nemají přes práci na plánování čas. Rovnováha se v těchto případech hledá velice těžko. Někdy stačí hodina plánování na výrazný posun implementace plánu, jindy je třeba jednat okamžitě bez plánu.

- Výsledky versus proces. Někteří vůdci se soustředí pouze na výsledky, jiní věnují přílišnou pozornost realizaci projektů. Zapamatujte si pravdivé rčení, že nelze zaměňovat výsledky a aktivitu.

- Neústupnost versus přizpůsobivost. Vůdce musí být silný ve svých názorech a principech, zároveň však také dokázat mít soucit a pochopení.

- Mluvení versus naslouchání. Neefektivní vůdci jsou často mimo rovnováhu tak, že mluví o svých myšlenkách na úkor naslouchání zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům.

- Příliš mnoho koučování versus příliš málo koučování. Přílišné koučování zaměstnanců může ochromit jejich vlastní iniciativu. Když se vůdce obává, že bez něho jeho lidé nezvládnou svůj úkol, bere jim šanci nejen uspět, ale i neuspět a poučit se z toho.

- Fakta versus pocity. Vůdce se musí umět správně rozhodovat. Je důležité znát fakta. Fakta však nebývají vždy úplná, a tak je třeba umět pracovat s vlastními pocity.

- Kritika versus pochvala. Vůdce běžně poskytuje konstruktivní kritiku, aby jeho lidé věděli, co dělají špatně a mohli to napravit. Nejlepší vůdci však poskytují upřímnou kritiku – říkají, co mají ostatní slyšet, aby se zlepšili. K tomu poskytují i pravidelnou pozitivní zpětnou vazbu.

- Změna versus současný stav. Určitý poměr změn je potřebný a dokáže neustále zlepšovat provoz. Pokud však vůdce iniciuje příliš mnoho změn najednou, nastane chaos. Příliš změn je stejně špatné řešení jako žádná změna.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher