Vůdcovské vakuum

Spolu s tím, jak silná poválečná generace zkušených vůdců odchází do důchodu, mají západní firmy problém s obsazováním svých nejvyšších míst. Výzkum společnosti IBM, kterého se zúčastnilo 400 manažerů HR ze 40 zemí, ukázal, že více než tři čtvrtiny respondentů pochybují o schopnosti své firmy vychovávat budoucí vůdce. To vede ke zvyšování rizika v rámci strategií dalšího růstu firem.

Největší problémy s vychováváním vůdců mají firmy v oblasti Tichomoří (88 procent). Následuje Latinská Amerika (74 procent), Evropa, Blízký východ a Afrika (74 procent), Japonsko (73 procent) a Severní Amerika (69 procent).

Podle Tima Ringa z IBM Global Business Services potřebují organizace v dnešním obchodním prostředí přísun budoucích vůdců, kteří zvládnou dnešní závazky, řízení lidí a transformaci firem směrem k budoucímu rozvoji. Efektivní vůdce není jen ten, kdo dokáže vést lidi rozbouřenými obchodními podmínkami, ale hlavně ten, kdo vytvoří klima, které přiláká a dokáže udržet vysoce výkonné síly, jichž bude v blízké budoucnosti nedostatek.

Firmy by měly klást větší důraz na rotaci zaměstnanců v rámci různých divizí a geografických lokalit, aby zdokonalily jejich budoucí vůdcovský talent. Důležitý je také přesun znalostí od starších zaměstnanců k mladším. Měly by si v první řadě určit dovednosti, které budou v budoucnosti potřeba a začít je rozvíjet. Podle výzkumu má však zatím jasnou představu v tomto směru jen 13 procent oslovených.

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues