Vůdcovské chyby v těžkých dobách

V současných obtížných časech by se vůdcové měli vyvarovat základních chyb. Jaké to jsou?

- Stát se reaktivním. Když vůdce nedokáže shromažďovat informace a kriticky zhodnocovat dlouhodobý dopad svých rozhodnutí, dochází k závažným chybám. Před důležitými rozhodnutími si proto dopřejte čas a klid. Přemýšlejte z dlouhodobého hlediska. Buďte opatrní a proaktivní.

- Spojovat se pouze s nejvyššími lidmi. Uvědomte si, že odpovědi většinou leží na podlaze, nikoli na stropě. Zapojte proto všechny lidi, kteří vám mohou pomoci.

- Snižovat stavy. Propouštění zaměstnanců bez uvážení nákladů spojených se zákazníky nebo přílišným objemem práce na málo zaměstnanců není správná volba. Zaměstnanci mohou raději přijmout snížení objemu práce nebo pružné rozvrhy než propuštění.

- Usilovat o nové klienty a zákazníky. Pokud vám stávající zákazníci neodejdou kvůli špatným službám nebo kvalitě, jsou nejlepším zdrojem vašich nových příjmů. Dejte proto stávajícím zákazníkům najevo, že jsou pro vás mimořádní a vážení.

- Dělat více s méně zdroji. Při těchto snahách se většinou ukazuje, že to „více“ znamená práci s nulovou hodnotou. Prozkoumejte proto všechny své procesy a zbavte se „posvátných krav“. Převeďte si všechny své činnosti do peněžní podoby.

- Podléhat pesimismu. Berte současnou situaci jako příležitost skutečně zvážit, co je důležité, věnovat práci smysluplné činnosti a budovat vztahy, které jsou podstatné. Máte příležitost zlepšit svou pověst, integritu i budoucnost. Nedělat to by byla největší chyba.

-kk-

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide