Vůdce potřebuje sebevědomí

Chcete-li být efektivnějším vůdcem, pracujte na zvyšování svého sebevědomí. Položte si tři základní otázky:

- Co děláte dobře? Soustřeďte se na svůj talent. Můžete mít například silné koncepční dovednosti. Umíte přemýšlet strategicky, vidět širší souvislosti a možnosti, které jiní nevidí. Tyto dovednosti jsou vaše silné stránky a měli byste být schopni je uznat.

- Proč by vás lidé měli následovat? Abyste mohli vést ostatní, potřebujete nejprve silně vnímat sami sebe. Připomeňte si okamžiky, kdy jste zmobilizovali sebe nebo svůj tým ke splnění určitého úkolu. Možná jste dokázali něco, co ostatní považovali za nemožné. To jsou chvíle, kdy jste dali druhým důvod, aby věřili ve vaši schopnost dotáhnout věci do konce.

- Co jste udělali, abyste si zasloužili důvěru druhých? Možná jste vyřešili konflikt mezi kolegy nebo začali vést projekt, kterým se nikdo jiný nechtěl zabývat. Přijímejte odpovědnost za to, co se podaří i nepodaří.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review