Vůdce musí být osobnost s mnoha schopnostmi a vlastnostmi

V porovnání s minulostí se při vyhledávání a výběru lídrů společností změnily některé požadavky a výrazně se rozšířil prostor, na kterém se mohou všichni hráči pohybovat.

Mnohé výzkumy ukázaly, že nejefektivnějšími vůdcovskými osobnostmi jsou lidé, kteří si dokázali vytvořit rovnováhu mezi osobním talentem, odborným vzděláním a profesionálními manažerskými zručnostmi.

Vůdce musí být zároveň stratég. Umění strategie je schopnost vnímat a předvídat vývoj. Aby byl člověk dobrý stratég, musí mít vyvinutý smysl pro riziko. Mezi vlastnosti pravých vůdců patří také schopnost umět se chopit šance, odvaha využít okamžiku a přijmout riziko hry.

Manažer stojí v čele týmu, inspiruje ho, motivuje a přesvědčuje. Manažeři nejvyšší kvality jsou ti, kteří se nebojí vzít riziko na svá bedra, jsou stratégy, šampióny, iniciátory změn, rozvíjejí kontakty s médii, znají své klíčové hráče, řídí se etickými pravidly a pohybují se v evropských dimenzích.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk