Vůdce by měl být především týmový hráč

Z nového britského výzkumu vyplývá, že více než čtyři manažeři z deseti mají na své pracoviště destruktivní vliv a vytvářejí prostředí, v němž upadá morálka. To podle konzultační společnosti Hay připravuje jen britský finanční sektor o 8,5 miliardy liber ročně.

Výzkumu se zúčastnilo více než 2 800 vůdců z 12 oblastí, včetně finančních služeb, průmyslové výroby, farmaceutického sektoru, technologického sektoru či telekomunikací. Ukázalo se, že celá třetina výkonnosti organizací závisí na vytváření pozitivního pracovního klimatu. Šest z desti zkoumaných manažerů přitom neumí takové prostředí vytvořit.

Manažerům ve Velké Británii tedy chybí základní dovednost, kterou je podporování týmové spolupráce. Výzkum vymezil šest základních manažerských stylů – direktivní, ukazování kroků, vizionářský, sdružovací, participativní a koučovací. Vůdce, který dokáže vytvořit pozitivní pracovní klima, pak používá nejméně tři tyto styly.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues