Všichni mají rádi své vlastní nápady

Není žádná pozitivní změna nebo negativní změna, všechny změny jsou nakonec dobré i špatné, v závislosti na vaší situaci a pohledu. I rozvoj nového produktu i strategická iniciativa bez viditelných stinných stránek bude napínat nervy všech zúčastněných. Jak můžeme lépe řídit změny, když pracujeme s lidmi chycenými v tekutém písku spokojenosti? Téměř každý odporuje nařízením předávaným shora dolů. Chytří vůdcové opouští svá doupata a jdou tam, kde jejich manažeři a nejlepší zaměstnanci vkládají své vlastní dobré nápady. Mnoho lidí jen čeká na příležitost vést. Dobrým pojetím je i zplnomocnění. Bohužel mnoho podniků o něm mluví, ale jde cestou mikromanagementu. Dát lidem najevo, že jsou zplnomocněni k dělání věcí, je jedna věc. Ale dát lidem najevo, že jsou zplnomocněni a povzbuzováni k pomoci změnit vaši společnost, nové produkty, služby a strategie, je mnohem mocnější.

Proč lidé kupují jedny vločky raději než jiné? Přední strany krabic jsou tak rozdílné, ale když se podíváte dozadu na složení, zjistíte, že je ve všech to samé. Kolikrát jste byli svědky přebalení, přejmenování a recyklování základních manažerských koncepcí? Kaizen, TQM, Six Sigma atd. V podstatě jejich myšlenky nejsou nic jiného, než zdravý, selský rozum, jen vždy jinak zabalený. Proč nedát zaměstnaneckým nápadům stejnou úroveň balení a podpory, jakou používáte pro svou výroční zprávu nebo nové instrukce. Realizace bude vždy důležitější než strategie. Akce mluví hlasitěji než slova. Skvělá strategie, která se neuskuteční, je jen chabé cvičení v marnosti. Prostě to udělejte a inspirujte ostatní k akci.

-ba-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company