Vnitropodniková sociální síť k podpoře kreativity ve firmě

IBM Connections je sociální software pro otevřené sdílení informací ve firemním prostředí. O tom, jak funguje přímo v náručí své matky, tedy IBM, a jak se zavádí u jejích klientů, mluvil 5. června na konferenci „Nový svět firemní spolupráce: SOCIAL BUSINESS“ Louis Richardson, Social Business Evangelist v IBM.

Konference "Nový svět firemní spolupráce: SOCIAL BUSINESS"

Podle studie 1500 šéfů firem je nejdůležitější vlastností lídra jeho kreativita. Právě ta v důsledku přináší konkurenční výhody. A právě ta se často ve firemním prostředí rychle ztrácí.

V každé společnosti je kreativní potenciál. Lidé tvoří, informace ukládají do souborů, ke kterým mohou a nemusí mít přístup jejich kolegové, posílají si e-maily, telefonují apod. Nejde však o to, kam informace ukládat. Jde o aktivní podporu tzv. znalostních nehod. To je stav, který všichni známe: Dlouhodobě přemýšlíme nad problémem. A najednou někde někdo řekne něco, co nám vnukne nápad a ideální řešení. Takové nehody mají společného jmenovatele, kterým jsou lidé. Okolo nich se nachází obsah, oni tvoří různá společenství a skupiny, konverzují spolu.

Jak vypadá interní sociální síť?

  1. Lidé: Dají o sobě vědět, seznamují se. Na svém profilu mají informace o své kvalifikaci i zájmech, ale také své místo v organizační struktuře firmy.
  2. Konverzace: Ty probíhají v několika dimenzích. Máte-li otázku, zveřejníte ji na svém profilu a je velká pravděpodobnost, že vám někdo odpoví. Zpravidla jde o lidi, které jste si přidali do své sítě (obdoba „přátel“ na Facebooku). Z toho pak mají přínos i všichni ostatní, kteří na váš profil zavítají. Další možností jsou interní diskusní fóra, kde se setkávají lidé s podobnými zájmy. A nakonec tzv. ideation blogs. Jde o seznam nápadů pro firmu, o kterých mohou zaměstnanci hlasovat.
  3. Otevřené sdílení vědomostí: Na svém profilu lidé ukládají to, co vytvoří. Pomocí funkce hledání jde v rámci sociální sítě hledat lidi, jejich prezentace, či jakékoliv jiné výstupy. Často se ukáže, že na stejné věci pracuje v rámci společnosti více lidí. 

Jak začít?

  1. V první řadě platí, že kdo nezačne ihned, bude pozadu.
  2. Když se dobře rozhlédnete, zjistíte, že spousta zaměstnanců už je na sociálních sítích aktivní. Právě tyto lidi hledáte.
  3. Najděte autory. Jsou to ti, kteří mají e-mailovou schránku přetékající dotazy od kolegů, nebo jim na stole stále zvoní telefon. Motivujte je, aby odpovídali přes sociální síť. Nebudou pak muset na jednu otázku odpovídat desetkrát.
  4. Odměňujte ty, kteří tyto odpovědi čtou.
  5. Najděte ve firmě sponzora. I zde totiž platí, že pokud program vnitropodnikové sociální sítě nemá dostatečnou podporu managementu, jeho šance na úspěch jsou mizivé. 

Sociální síť musí mít hodnotu pro každého jedince. Její zavedení by se mělo zaměřit na konkrétní problém. Jedním takovým může být nadužívání e-mailů, které vede ke snižování produktivity práce.

Aktualizace stavu na sociálním profilu pomáhá k vytvoření znalostních nehod. Celá síť pak bude obsahovat velké množství hodnotných informací, které lze monitorovat analytickými nástroji. Měřítkem úspěchu zavedení vnitropodnikové sociální sítě není míra osvojení v rámci firmy, ale konkrétní obchodní výsledky.

Konference „Nový svět firemní spolupráce: SOCIAL BUSINESS“ se konala 5. června 2012 v Národní technické knihovně v Praze. HR News a Management News byly na místě jako mediální partneři akce a díky tomu Vám v sérii článků přináší zajímavosti z některých prezentací.

-th-