Vize nestačí

Vize nestačí

Vedení organizace již v dnešní době není jen otázkou formulace nějaké vize nebo strategie. Vrchní vedení již nefunguje pouze jako prostředník pro vztahy mezi firmou a okolím, musí také vykonávat řadu úloh, aby pomohlo svým manažerům a zaměstnancům efektivněji vykonávat danou práci. Výkonný ředitel může určit nějakou strategii, bez solidního plánu na to, jak o ní komunikovat s odpovědnými osobami ji ale nikdy nedokáže zrealizovat.

Úspěšné vedení si dnes žádá formální vybudování komunikačních prostředků mezi zaměstnanci u poskytnutí prostoru pro to, aby mohli zaměstnanci komunikovat neformálně, získávat tak a poskytovat informace. Interní komunikační oddělení k tomu ale často nestačí. Výkonný ředitel by proto měl působit také jako ředitel firemní kultury, vytvářet své strategie na základě podnětů z vnitřku své organizace a na stejném základě je i měnit.

Vybudovanou strategii je nakonec třeba propojit s výkonností zaměstnanců v podobě odměn a pobídek. Do celého procesu je samozřejmě nutné zapojit management firmy, který bude strategii komunikačně šířit a podporovat. Vycházet je třeba z interních i externích informací, určit jejich zdroje a přímé cesty k nim. Následuje nutnost rozhodnout, kdo jaké informace potřebuje a jak mu je nejlépe poskytnout. Důležitou strategickou roli přitom všem hrají HR a IT. Je třeba najímat vhodné osoby a zachovávat si patřičnou technologickou úroveň.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com