Virtuální podnik se sám řídit nebude

Řadu podniků dnes charakterizuje slovo „virtuální“. Znamená to, že zaměstnanci nepracují v kancelářích, ale ze svých domovů. Domácí kanceláře se často nacházejí na rozdílných stranách jednoho státu nebo dokonce světa a spojují je moderní komunikační technologie. Řízení virtuálního podniku již nevyžaduje taková patření, jaká jsou běžná v klasickém kancelářském prostředí, rozhodně to však neznamená, že není třeba řídit efektivně. Naopak vznikají nové manažerské výzvy. Článek je popisuje takto:

- Náklady. Virtuální podniky vznikají často ve snaze snížit náklady na kanceláře a věci s nimi spojené. Je však třeba si uvědomit, že nejvíce se ušetří na nákladech souvisejících s pracovní silou. Zaměstnanci mohou zůstat samostatnými podnikateli a zaměstnavateli tak odpadá nutnost platit za mě pojištění.
- Zájem o zaměstnance. Virtuální podnik sice postrádá klasické kancelářské konflikty, tlaky a politikaření negativně ovlivňující spolupráci, zaměstnance je však třeba podporovat a motivovat například odměnami za dobře provedenou práci, uzavření smlouvy atd.
- Důvěra. Předpokladem úspěšného virtuálního podniku je důvěra ke zvolenému personálu. Zaměstnanci by měli být samostatní, flexibilní a orientovat se na výsledky práce. Ideální je předchozí zkušenost práce s nimi.
- Flexibilita. Virtuální podnik nabízí každému zaměstnanci maximální flexibilitu. To může být velice osvobozující, zároveň však také složité pro zaměstnavatele, který nesmí ztratit povědomí o tom, co jeho zaměstnanci vykonávají.
- Technologie. Je třeba investovat do technologií, které zaměstnancům usnadní, nikoli znepříjemní práci. V klasickém případě se jedná o počítač, vysokorychlostní Internet a telefon. Nutné je také přesvědčit se o tom, že zaměstnanci s těmito technologiemi dokáží pracovat a rozumějí jim.

-kk-

**Datum vydání:** II/2004
Zdroj: EntreWorld - server pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje EntreWorld