Virtuální firmy stojí na kvalitních lidech

Z americké Kalifornie přichází nový trend virtuálních farmaceutických firem. Podnikatelé zde využívají technologií práce na dálku, virtuálních týmů a internetových obchodních modelů, aby zákazníkům nabídli služby, které jsme si dosud uměli představit jen v klasických kamenných firmách. Tyto firmy nemají žádné budovy, zaměstnanci pracují v různých městech a většina setkání se odehrává prostřednictvím telekonferencí.

Model virtuální farmaceutické firmy má své výhody. Například není nákladné s ním začít. Firma nemusí investovat do nemovitostí a vybavení, což jí umožňuje soustředit se na zajištění nejlepšího intelektuálního kapitálu. Na druhou stranu však tento model zahrnuje velmi mnoho stresujících rizik, mezi která patří rozvrhování a sdílení úkolů, zpožďování termínů, budování loajality apod.

Společnost Syndax Pharmaceuticals byla spuštěna na konci roku 2005 a exceluje ve virtuální týmové spolupráci. Staví především na načasované a důkladné komunikaci. Ředitelka Joanna Horobinová usiluje o budování silných vztahů mezi konzultanty, kteří pracují pro firmu většinou na částečný úvazek. Vedle pravidelné e-mailové komunikace se s každým členem týmu spojuje telefonicky nejméně jednou týdně. Za účelem hromadné virtuální komunikace využívá například instant messengery. Pravidelně také kontroluje rozdělení rolí a odpovědností, aby odkryla případné mezery. Po několika měsících se vždy celý tým schází osobně, aby učinil důležitá rozhodnutí a ještě více posílil své vztahy.

Model virtuální spolupráce v Syndax Pharmaceuticals zdůrazňuje investici do lidského kapitálu, kdy lidé jsou skutečně nedůležitější součástí firmy. Z dlouhodobého i krátkodobého hlediska vyžaduje úspěšné řízení takové firmy kvalitní vůdcovství, schopnost budovat tým a řídit změny.

-kk-

Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM