Vícejazyčné informační systémy pro energetiku

V dnešním globálním hospodářství musí energetické firmy stále častěji poskytovat služby zákazníkům, kteří hovoří různými jazyky. Z tohoto důvodu je velmi důležité mít k dispozici informační systémy, které podporují několik jazyků najednou.

Při návrhu informačního systému, který by zajistil všechny požadované funkce a respektoval místní zvyklosti jednotlivých poboček, je vhodné oddělit jádro se základními funkcemi od architektury nutné pro lokalizaci produktu.

Společnosti, které budou umět takový systém nabídnout, získají významnou obchodní výhodu.

Vícejazyčný systém nepředstavuje pouze doslovný překlad základního jazyka (tzn. jazyka používaného mateřskou firmou), ale musí respektovat také kulturní a místní rozdíly. Hlavní rozdíly najdeme například ve způsobu provádění odečtů spotřeby, platebních možnostech a zvycích atd.

Při volbě vhodného informačního systému je nutné posoudit jeho:
* přizpůsobitelnost měnícím se požadavkům
* schopnost zobrazení přehledných a podrobných údajů o zákaznících a vyúčtování plateb
* možnost přepínat mezi jednotlivým jazyky
* technickou podporu ze strany místních zástupců dodavatele, kteří znají lokální zvyky a pravidla

Prvním krokem vytvoření vícejazyčného programu je internacionalizace základního jádra, které zůstane stejné pro všechny jazykové mutace. Internacionalizace představuje také nutnost vyřešit podporu různých měn, datových formátů, daňových pravidel atd.

Při tvorbě lokálních verzí doplněných o požadované funkce je nutné řádně zdokumentovat všechny úpravy a vložit je do uživatelských manuálů, které budou následně přeloženy do požadovaných jazyků. Jakékoli pozdější úpravy základního jádra se musí opět zdokumentovat a přenést do příslušných jazyků.

**Datum vydání: VI/2004**
Zdroj: EnergyPulse - Články, analýzy a komentáře ke všemu, co se týká globální elektroenergetiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje EnergyPulse