Víc hlav ví víc než expert

Dokáží velké skupiny relativně informovaných a motivovaných lidí rozhodovat lépe než malé skupiny odborníků? Pokud budou ve svých řadách mít odlišné názory, jednotliví členové budou na sobě názorově nezávislí a budou mít přístup k lokálním znalostem, pravděpodobně ano. To ovšem pak bude mít silný vliv na vnímání role vůdcovství v organizacích.

Velké skupiny lidí se podle aktuálních amerických výzkumů jeví jako efektivnější při odhadování rozsahu věcí, příčin problémů i předvídání výsledků. Tyto závěry by tak mohly pomoci objasnit, proč jsou některé organizace úspěšnější, proč může velikost organizace hrát zásadní roli, proč záleží na decentralizaci a rozdílnosti a proč je tolik důležitá komunikace na všech organizačních úrovních. Otázkou zůstává, z jakého důvodu je těmto odhalením věnována tak malá pozornost.

-kk-

**Datum vydání:** X/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge