Větší angažovanost pracovníků zlepšuje dodržování bezpečnosti práce

V každé energetické společnosti je dodržování bezpečnosti práce naprostou nutností. Velmi vážně tuto problematiku bere také americká společnost **Connecticut Light & Power** (CL&P). Z globálních zkušeností je bohužel zřejmé, že je úspěšný management bezpečnosti práce spíše výjimkou, než pravidlem. Přes veškeré snahy stále dochází k nehodám.

Pro techniky, kteří mají bezpečnost práce a příslušná školení a programy na starosti, existuje pouze jediná správná cesta založená na kvalitním plánování, realizaci, dotažení aktivit do konce a angažovanosti. Aktivní zapojení pracovníků do jednotlivých programů může významně přispět k jejich úspěchu.

Úspěch společnosti je přímo ovlivněn efektivitou komunikace jednotlivých oddělení. Pracovníci firmy CL&P se neustále snaží podporovat dialog, stanovovat potřeby, určovat žádoucí výstupy, řídit očekávání, odstraňovat bariéry a měřit pracovní výkonnost.

Klíčovou otázkou je: Postupují pracovníci podle bezpečnostních předpisů, i když se nikdo nedívá? Pokud ne, nastává otázka, jak neustálé dodržování předpisů zajistit. Odpověď je jednoduchá a souvisí se zvýšením angažovanosti pracovníků.

Firma CL&P se sídlem v Hartfordu (Connecticut) začala v roce 2002 používat proces WorkOut, které úspěšně vyvinula a používá firma **General Electric**. V týmech procesu WorkOut již ve firmě CL&P pracovali stovky zaměstnanců.

Základní funkce procesu WorkOut:
* Identifikuje kritický problém společnosti.
* Vytvoří tým zaměstnanců z různých oborů a s různým zaměřením, kteří se s daným problémem potýkají nejčastěji.
* Poskytne týmu tří až čtyř denní nepřerušovaný prostor v rámci pracovní doby.
* Pověří tým nalezením doporučení, která by vedla k vyřešení problému.
* Nechá členy týmu prezentovat svá doporučení na jednání s vedením společnosti, které na místě přijme rozhodnutí.
* Zahrnuje zasílání průběžných zpráv vedení společnosti po 30, 60 a 90 dnech.

**Datum vydání: V/2004**
Zdroj: T+D Magazine - magazín věnovaný školení a rozvoji zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje T+D Magazine