Velký tým klade na manažera velké nároky

Změny při rozrůstání společnosti sebou přinášejí potřebu přijímání nových zaměstnanců. Může se tak velmi rychle a snadno stát, že manažer má najednou na starost místo deseti lidí třicet. Určitě si to vyžaduje úplně jiný systém řízení, protože platí čím více lidí, tím více názorů, nápadů, osobností, ale také kritiky.

Podle odborníků ale není prospěšné, aby měl jeden manažer na starost tolik lidí, jako je například třicet. Ve skutečnosti se dá efektivně řídit jen malý počet lidí. Při větším počtu pracovníků je nevyhnutelné vytvořit funkční strukturu s jasnou hierarchií a pravomocemi. Zpočátku to bude asi bolestné, ale pro budoucnost nevyhnutelné vzdát se některých činností a pověřit jejich vykonáváním nové pracovníky.

Pro operativní řízení malé skupiny lidí je přirozené, že manažer má podrobný přehled nejen o úkolech, ale i o celém procesu a činnosti svých lidí, pracovních i osobních vztazích na pracovišti. Pod jeho drobnohledem jsou tak všechny výsledky, přičemž celé řízení se vede v méně formálních vztazích.

To všechno se při zvyšujícím počtu lidí mění a manažer musí strukturovat a formalizovat koordinaci pracovních činností a úloh, jejich řízení a vyhodnocování. Manažer si musí zvyknout na to, že už nebude vědět všechno o všem a všech. Informace se k němu dostanou jen zprostředkovaně, proto potřebuje na klíčových pozicích schopné lidi, kterým může důvěřovat.

-pk-
Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline