Velká země, podniky i rizika

V poslední době se Čína snaží přilákat zahraniční investory, je to ale bezpečné? Čínské firmy doufají, že v roce 2006 získají od investorů asi 30 miliard dolarů.

Riskantní podnik

Z dlouhodobého hlediska je otázkou, zda se sázení na čínské debutanty vyplatí. Velké čínské banky mají za sebou dlouhou historii špatného managementu a masivních podvodů. Důvod, proč čínští komunističtí lídři podstrkují banky externím investorům je, že jim před časem došlo, že se jim korupce a špatná úvěrová politika vymkly z rukou a stejně tak neuspěly státní snahy o reformování bank. Domácí trh s akciemi, který je prosáklý podvody a vnitřním obchodem, je jen o úroveň víš než kasino.

Prodej akcií bank čínským investorům nabízel z mnoha důvodů jen malou vyhlídku zavedení obchodní disciplíny a vysvitla naděje, že by úlevu čínským státním dinosaurům mohli přinést zahraniční investoři. K tomu, aby se čínští klienti dostali na trh, musí poradci na Wall Street apelovat na akceptování globálních účetních praktik. Strategičtí partneři by také měli zapůjčovat pracovní síly, sdílet technologie a pomáhat rozvíjet systémy pro úvěrovou analýzu a management rizik.

Teorie je jedna věc, je ale pravděpodobné, že se Peking nikdy zcela nevzdá kontroly. Zahraniční vlastnictví v národních bankách dosáhlo zatím podílu maximálně 25 %. V největších bankách a podnicích  vrcholové vedení stále sestává převážně z členů komunistické strany.

V poslední době se vláda Hu Jintao začala obávat kritiky, že je až příliš ochotna nabízet majetek země cizincům. Peking také pozastavil žádosti zahraničních investičních bank o povolení zakoupit akcie v problémových národních makléřských firmách a zpozdil tendr skupiny Carlyle – největší strojírenské firmy v zemi.

Navíc je vykazována jen malá tolerance pro uvolněnou debatu o ekonomice, která je na západních trzích již samozřejmostí.

Čínská centrální banka minulý týden ostře kritizovala zprávu J. Rodmana, odborníka firmy Ernst & Young, která se týkala zadlužení. Ve zprávě se odhaduje úhrn pasiv na více než 900 miliard dolarů, což je suma, která výrazně převyšuje oficiální odhady.

Pravdou je, že ani Rodman, vláda a zahraniční investoři nedokáží dohlédnout na rozsah a dopad špatných úvěrů. Jen jedno se zdá být jisté a to, že Čína bude v tomto kapitalistickém výletu pokračovat a ti, kteří pojedou s ní by se měli připravit na pár nepěkných výmolů.

-av-
Zdroj: CNN.com - portál americké zpravodajské televize CNN
Zobrazit přehled článků ze zdroje CNN.com