Vedení si žádá benevolenci

Na pomyslný vrchol v kariéře vede celá řada cest. V případě manažerů však nejde o to, aby se na něj snažili vyškrábat sami, ale usilovali o úspěch lidí kolem sebe, kteří je tam nakonec vynesou. Představa, že dosažení úspěchu nespočívá v podpoře, ale v boji proti kolegům se ukazuje stále mylnější. Článek v této souvislosti hovoří na základě tříletého výzkumu více než 1 milionu manažerů o tzv. benevolentním vedení.

Ukázkou benevolentního vůdce může být například Mark Kaiser, výkonný ředitel jedné americké firmy specializující se na outsourcing logistických postupů v chemické průmyslu. Kulturu své firmy totiž postavil na principu dopomáhání ostatním k úspěchu, tedy otevřené komunikaci, širokém delegování, důvěře a respektování zaměstnanců, propojení firemního a individuálního úspěchu. Není to ale jednoduché, protože situace, kdy je vůdce ostatním příkladem, nestačí. Vyžaduje to změnu celé struktury firmy, hodnocení a motivace zaměstnanců, náboru atd.

Nedostatečná benevolence na pracovišti je zhoubným faktorem. Je proto třeba zacházet vhodným způsobem již se zaměstnanci již od přijetí, aby se tak benevolence dostala do celé firemní kultury a umožnila jednotlivým zaměstnancům dosažení úspěchu. Podaří-li se jim úspěchu dosáhnout, úspěšná bude i firma, kterou reprezentují.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: ChiefExecutive.net - americký magazín pro top manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje ChiefExecutive.net