Vedení je věcí smyslu, směru a konkrétních akcí

Vedení je věcí smyslu, směru a konkrétních akcí

Autor článku, který zasvětil čtvrtstoletí svého života managementu a jeho vyučování, se domnívá, že mnohé podniky dodnes nechápou, o čem vedení je. Potvrzují mu to i dopisy, které dostává od čtenářů svých webových stránek a návštěvníků svých vzdělávacích akcí. Tito lidé si často stěžují na vedoucí pracovníky podniků, v nichž jsou zaměstnáni. Nechápou, jak mohli takoví lidé dosáhnout vedoucích pozic, jestliže postrádají základní manažerské dovednosti a odmítají se dále osobně rozvíjet.

Pravda je taková, že řada zaměstnanců pracuje pro lidi, kteří by potřebovali několik manažerských lekcí. Vedení lidí spočívá ve vytváření podmínek, za kterých mohou zaměstnanci dosáhnout určitých cílů. Každý vůdce by měl hodnotit své kroky a pokládat si otázku, zda dává svým podřízeným dobrý příklad, zda je efektivní. Měl by tedy zvážit hodnocení sebe sama známé pod anglickým označením self-assessment. Uvědomit si je třeba zejména, že vedení je věcí určování účelu a směru v práci lidí a vyžaduje konkrétní akce. Toto je několik tipů pro akční vedení:

- Odstupte na chvíli od svého ega a zeptejte se svého okolí, jak na ně působíte.
- Buďte vždy připraveni zlepšovat, měnit a renovovat. To, co je dnes dobré, do budoucna nestačí.
- Určujte podřízeným směr a smysl jejich práce.
- Zbavte se neefektivních směrnic a opatření. Diskutujte o nich se zaměstnanci.
- Dohlížejte na vzdělávání sebe sama i zaměstnanců.
- Přiznávejte vlastní chyby.
- Nezdráhejte se hodnocení vaší výkonnosti od podřízených.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: chartcourse.com - Stránky amerického konzultanta Gregory P. Smithe věnované vedení, retenci zaměstnanců, budování týmů a řízení zněm.
Zobrazit přehled článků ze zdroje chartcourse.com