Úspory nákladů bezbolestně

Snižovat výdaje není jednoduchá záležitost. Manažeři při tom musejí uvažovat strategicky a jednat rychle.

- Mějte plán. Snižování je třeba provádět strategicky. Paušální přístup je velmi nebezpečný. Může poškodit oblasti, které jsou pro firmu zásadní a naopak dostatečně neomezit ty ostatní.

- Nečekejte. Jakmile zjistíte, kde je třeba náklady snížit, jednejte pohotově a agresivně. I firmy, které nemají problémy, by měly uvažovat o snižování nákladů. Problém se může objevit až později.

- Brzy uvolněte hotovost. Rychlé úspory hotovosti na začátku vám pokryjí dlouhodobější úspory. Nejjednodušší je prozkoumat všechny faktury a přestat platit za věci, které nepotřebujete. Pokud máte majetek, můžete jej prodat a zpětně si jej pronajmout. Tím získáte hotovost v řádu týdnů nebo dokonce dnů.

- Zajistěte správné lidi. Začněte auditem taktických dovedností, abyste si ujasnili, jaké dovednosti potřebujete k dosažení firemních cílů. Umožní vám to například propouštět bez toho, abyste se zbavili potřebných lidí.

- Sledujte výkonnost. Dobré systémy řízení výkonnosti mohou snížit náklady tím, že firmám umožní propustit nevýkonné zaměstnance. Vytvořte výkonnostní pobídky na míru zaměstnancům, kteří prokáží, že firmě snižují náklady a zvyšují efektivitu.

- Snižte výdaje. I jednoduché změny, jako je vynechání nákupu sendvičů na porady, mohou ročně ušetřit hodně peněz. Ujistěte se, že zaměstnanci rozumějí vaší politice používání mobilních telefonů, pracovních cest apod.

- Zjednodušujte. Řada firem nabízí více produktů, než je potřeba. Zvažte proto, co lze vynechat. Většinou se takto ušetří až 40 %.

- Prozkoumejte možnosti dodávek. Systematický přístup ke snižování nákupních nákladů může ušetřit 5-30 %. Jednejte proto s dodavateli o tržních změnách.

- Utrácejte. Někdy musíte investovat, abyste ušetřili. Platí to například u nákupu IT programů.

- Přidělte odpovědnost. Učiňte někoho odpovědným za zajištění úspor nákladů a využití uspořených prostředků z jedné oblasti v oblasti jiné.

-kk-

Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online