Umíte své zaměstnance ohodnotit?

Hodnocení zaměstnanců a jejich práce je jednou z nejdůležitějších činností systému řízení lidských zdrojů. Dobře propracovaný systém hodnocení zaměstnanců se projeví hlavně ve zvýšeném pracovním výkonu, ve zlepšení motivace pracovníků ke kvalitě, ve zvýšení spravedlnosti a efektivnosti v odměňování.

Hodnocení zaměstnanců by se mělo provádět alespoň jednou za rok. Aby byl systém hodnocení spravedlivý, předpokládá správný výběr kritérií a metod hodnocení.

Pracovní hodnocení může být buď pravidelné nebo nepravidelné. Pokud je nepravidelné, vykonává se jen v některých případech (nově přijatí zaměstnanci, ukončení zkušební doby, nástup do nové funkce,…).

Mezi kritéria, která by měla být součástí hodnocení zaměstnanců, patří pracovní výsledky, pracovní a sociální chování, znalosti, způsobilost, potřeby a vlastnosti.

Metody hodnocení mohou být číselné, verbální, na základě plnění stanovených cílů, hodnocení kritických případů, na základě hodnocení pracovníků, na základě hodnotícího rozhovoru.

Hodnocení zaměstnance má dvě podoby. První z nich je neformální. Jde o průběžné hodnocení nadřízeným v průběhu práce. Druhá z nich je formální. Je racionálnější a periodická. Výhodou formálního hodnocení je, že hodnotí zaměstnance komplexněji, a to podle znalostí, zručnosti, oceňuje ho, rozvíjí jeho silné stránky, rozeznává slabé stránky a umožňuje je efektivně odstranit.

Hodnocení pracovníků se používá pro účely odměňování, rozmísťování, vzdělávání a rozvoje.
 
-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk