Udržte vztahy se zaměstnanci v rostoucí firmě

Při řízení rostoucí firmy je složité udržet bližší kontakt se zaměstnanci, který jste měli, když vás bylo například jen pět. Když už máte 45 zaměstnanců nebo dvě kanceláře na různých místech, nemůžete jen zakřičet něco ze své kanceláře, aby o tom všichni věděli. Začíná docházet k více nedorozuměním a chybám. Noví zaměstnanci se navíc mezi sebou neznají a složitosti se prohlubují.

Článek přináší několik tipů pro majitele firem, jak udržet kontakt se zaměstnanci na všech úrovních a zároveň jim pomoci se správně rozhodovat.

- Procházejte firmu. Najděte si čas nejen na to, abyste každý týden prošli různé části firmy, ale i na pozdravení zaměstnanců a promluvení s nimi. Zajímejte se, na čem pracují a co připravují. Zaměstnanci neradi vidí, když jejich šéf sedí celé dny jen zavřený ve své kanceláři.

- Sházejte se. Pokud je vaše firma rozdělena na vzdálená pracoviště, pořádejte týdenní porady nebo vyčleňte hodinu, kdy se sejdete v určitém oddělení. Můžete pořádat čtvrtletní setkání mimo firmu a trávit společný čas nejen při práci.

- Nezůstávejte nahoře. Každý měsíc můžete pozvat na oběd zaměstnance z různých oddělení. Zajímejte se o jejich připomínky a názory na chod firmy. Můžete se tak dozvědět spoustu zajímavých informací, které by vám jinak zůstaly utajeny.

- Buďte přímí. Máte-li otázku, na kterou získáte odpověď, když přímo dojdete za určitým zaměstnancem, udělejte to. Je zbytečné řešit tyto věci zdlouhavě přes několik kanálů. Když se budete častěji setkávat se zaměstnanci, nebudou z vás mít strach.

- Pozvedněte řízení. Žádejte manažery jednotlivých oddělení, aby s vámi komunikovali o možnostech rozvoje, které vidí při každodenní práci. Na poradách dávejte najevo, že o všem nerozhodujete vy sami, ale informovaní manažeři. Ukážete, že vám záleží na ostatních a spoléháte na ně.

-kk-
Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com