Udržitelnost a výkonnost: Nové příležitosti k vytváření hodnoty

Udržitelnost a výkonnost: Nové příležitosti k vytváření hodnoty

Investoři se stále více zajímají o ukazatele zaměřené na budoucnost, proto bude narůstat význam indikátorů spojených s udržitelností. Tato práce zkoumá některé z hlavních způsobů, jak lze uvažovat o korelaci
ukazatelů udržitelnosti s výkonností.

Nejdůležitější prvky udržitelnosti souvisejí se zodpovědností k životnímu prostředí a ke společnosti. Podobně jako organizmy, musí i udržitelný obchod přežívat v dynamickém stavu. Živné prostředí pro růst a rozvoj udržitelného obchodu vytvářejí inovace, adaptace a nepředvídatelnost. Reakce na regulaci, budování věrnosti zákazníků a pozornost vůči adekvátním indikátorům nehmotných hodnot – to vše může přispět k vytváření hodnoty.

Dá se říci, že neexistuje přímá souvislost mezi vztahem firmy k životnímu prostředí a ziskem akcionářů. Objevuje se však názor, že by společnosti měly v plné míře převzít „sociální“ náklady na svou činnost. Aktivní investice do životního prostředí mohou přinejmenším snížit riziko poklesu cen akcií.

Některé z velkých mezinárodních společností již podnikly kroky k hodnocení svého nehmotného majetku. Finanční společnost **Skandia** například zveřejňuje stav svého intelektuálního kapitálu jako dodatek k výročním zprávám. Konkurenční výhodu vidí v udržitelném rozvoji také firma **Texaco**. Rozhodující roli při vyjednávání i nadále hrají cena, zisk a ekonomičnost. Vlády některých regionů, v nichž hodlá **Texaco** podnikat, však možná budou zohledňovat udržitelnost jako součást ceny vstupů.

Nefinančních indikátorů výkonnosti si je vědoma i burza **Wall Street**. Odpovídající metodika ani jazyk však zatím nejsou k dispozici. Díky nedávným aktivitám byl společnostem **Skandia** a **Texaco** přidělen index **DJSGI**. Ten vyjadřuje schopnost využívat příležitosti k udržitelnému růstu a vyhnout se s ním spojeným rizikům.

Dlouhodobý pohled vedoucích pracovníků se bude odvíjet od dostupnosti informací a od schopnosti rozhodovat se na základě jejich interpretace.

**Datum vydání: VII/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young