Udělejte si analýzu práce svého zaměstnance

Analýza práce je systematický proces shromažďování a hodnocení údajů o charakteru určité práce. Shromažďuje informace o určitých pracovních operacích. Poskytuje údaje pro oblast řízení lidských zdrojů.

Široce rozvětvený proces zkoumání práce začíná získáváním různorodých informací o práci a sbíráním poznatků o pracovní činnosti, jejích složkách a náležitostech, které jsou potřebné nebo významné pro další personální praxi.

Získané informace a poznatky je třeba utřídit, analyzovat, kriticky posoudit a uspořádat podle souvislostí. Po takovém zpracování se shrnou do přehledného popisu práce, který poskytuje ucelený obraz o dané práci a je východiskem pro zpracování specifikace pracovníka. Jde o proces systematické a podrobné analýzy. Jeden z možných postupů je:

1) Klíčová slova: co se dělá, kdy se to dělá, proč, kde a jak?

2) Zodpovědnost za podřízené, za výrobní zařazení, vybavení, pracovní materiál, za finanční prostředky.

3) Pracovní vztahy s nadřízeným, ke kolegům, k jiným oddělením, k veřejnosti, dodavatelům, zákazníkům, podřízeným.

4) Pracovní nároky, požadovaný stupeň výkonnosti a kvality dosažených výsledků, požadované zručnosti a zkušenosti, požadované vzdělání a praxe, fyzický a zdravotní stav, motivace a schopnost společenského styku.

5) Pracovní podmínky, fyzické podmínky a pracovní prostředí, sociální podmínky a pracovní skupina.

6) Ověření u jeho nadřízeného nebo u kolegy.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk