Učíme se základům úspěchu

Byznys je umění i věda, je to záležitost praktických zkušeností, úsudku, prozíravosti a štěstí. Abyste uspěli, musíte zvládnout základní principy obchodního úspěchu. Naštěstí se dá všem obchodním dovednostem naučit. Podniky krachují ze tří hlavních důvodů: z nedostatku peněz, nedostatku znalostí a z nedostatku podpory. Tím, že zvládnete základní principy obchodního úspěchu, získáte znalosti potřebné k zajištění podpory a peněz, které potřebujete pro váš byznys. Jaké základy máme na mysli? Existuje sedm základních oblastí aktivit, které určují, zda váš podnik přežije nebo zanikne:

  1. Marketing – schopnost určit a prodat správný produkt správnému zákazníkovi ve správném čase.
  2. Finance – schopnost získat peníze, které potřebujete, a zodpovídat za peníze, které obdržíte.
  3. Produkce – schopnost produkovat výrobky a služby v dostatečně vysoké kvalitě a trvanlivosti.
  4. Distribuce – schopnost dostat produkt nebo službu na trh včas a ekonomicky.
  5. Výzkum a rozvoj – schopnost neustále inovovat a vyrábět nové produkty, služby, procesy a reakce na konkurenci.
  6. Regulace – schopnost zacházet s požadavky státní legislativy na všech úrovních.
  7. Pracovní síla – schopnost najít potřebné lidi, jednat s odbory, ustanovit personální politiku, výcvik a organizační rozvoj.

Z výše uvedeného vyplývají velmi specifické, identifikovatelné závěry pro úspěch firmy:

- mít produkt nebo službu, které jsou vhodné pro potřeby a požadavky současného trhu,

- vytvořit kompletní obchodní plán před zahájením provozu,

- provést kompletní analýzu trhu před tím, než začnete vyrábět a nabízet produkt nebo službu,

- důkladně připravovat reklamní, propagační a prodejní programy,

- stanovit tvrdé finanční kontroly, účetní praktiky, pečlivé účetnictví a účetní metody, zastávat šetrný přístup,

- zajistit vysoký stupeň kompetence, schopností a integrity klíčových pracovníků,

- mít dobrou interní efektivitu, time management, jasné popisy práce doprovázené jasnými a měřitelnými výkony a povinnostmi,

- vytvořit efektivní komunikaci mezi personálem a politiku „otevřených dveří“ u manažerů,

- starost o zákazníky mít jako hlavní prioritu.

-ba-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com