Typický podvodník v české firmě: Důvěryhodný top manažer

Ilustrační snímek

Nejvíce podvodů v tuzemských firmách mají na svědomí muži ve věku 46–55 let, kteří zastávají pozice seniorních manažerů. Mezi kolegy mají dobrou pověst a ve firmě pracují déle než šest let. Vyplývá to ze studie Global profiles of the fraudster (Globální profil podvodníka), kterou zpracovaly týmy forenzních auditorů společnosti KPMG pracující na odhalování podvodů ve firmách po celém světě.

Typický český podvodník

Od podvodníků z ostatních zemí se ti čeští liší tím, že jsou starší a výše postavení. Nejčastěji jde o výkonného (30 %), finančního (25 %) a obchodního ředitele (25 %). Pro české podvodníky je dále typické, že jsou to zaměstnanci poškozených firem (95 % případů).

Liší se také důvody, kterými se podvodníci nejčastěji snaží ospravedlnit své chování. Zatímco v jiných zemích střední a východní Evropy dochází k podvodům především v důsledku osobních finančních ambicí podvodníků, v Česku je nejčastější příčinou přetrvávající vnímání podvodů jako součásti celkové firemní kultury. Další důvody zahrnují nespokojenost s výší platu, snahu splnit příliš ambiciózní cíle či zamaskovat ztráty a nepřijít o práci či bonusy.

KPMG: Nejčastější podvodník v české firmě (2016)

Typický český podvod

Nejčastější typy podvodů jsou v Čechách podobné jako ve světě. Patří mezi ně především zpronevěra majetku a peněz (více než 50 % případů). V posledních dvou letech výrazně posílila manipulace s výkazy a podvodné účetnictví (45 %). Převážná většina podvodníků (85 %) spolupracuje na podvodu s dalšími dvěma až pěti komplici. Ve světě je podíl podvodníků s komplici nižší (61 %).

Typicky českým problémem je délka doby, v níž dochází k podvodům. V naprosté většině případů trvá podvod déle než tři roky, než je odhalen. Ve čtvrtině případů dokonce trvá více než šest let, což je výrazně déle než ve světě. V 90 % případů napomáhá u nás k podvodům nedostatečná kontrola. Ve světe je to jen u 60 % případů.

Nejčastějším způsobem odhalení podvodu je formální oznámení na specializované informační lince, tzv. whistleblowing (třetina podvodů). Další způsoby zahrnují anonymní udání a odhalení vrcholovým managementem.

Typicky český postih

Podvodníci jsou v Česku nejčastěji postihováni propuštěním. Celá čtvrtina podvodníků však vyvázne bez postihu, což je dvakrát více než v ostatních zemích.

-kk-

Zdroj: KPMG - mezinárodní síť společností, které poskytují služby v oblasti auditu, daní a poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje KPMG