Trpíte informačním přetížením?

Podnikatelé mají dnes k dispozici rozličná data od informací o svém oboru, trhu atd. Teoreticky by všechny tyto informace měly firmám pomáhat při denních rozhodováních, ale stále více je pravdou spíše opak.

„Schopnost získávat data zdaleka převýšila schopnost jejich analýzy produktivním způsobem,“ říká Bob Clemen, profesor na Dukově univerzitě v Durhamu.

Soubory dat si mohou protiřečit, což podnítí manažery, aby do procesu vkládali ještě více dat. Firmy ale jednoznačně prohrávají, když příliš analyzují. Podle průzkumů zvyšuje množství informací kvalitu rozhodování jen do určité míry.

Přesto bývají data pro manažery jakousi drogou. J. Kamer, ředitel Business Psychology Consulting v San Diegu, vídá tuto posedlost nejvíce při rozhodnutích ve sféře financí. Podnikatelé se také mohou stát oběťmi datové posedlosti někoho jiného.

Je třeba zhodnotit samotný rozhodovací proces. Co je to dostačující množství informací pro potřebné rozhodnutí? Podle Kramera je uměním vědět, kdy máte dostatek informací pro rozhodnutí.

Někteří odborníci navrhují omezit shromáždění dat pro obtížná rozhodnutí nastavením termínu. Nakonec je třeba částečně důvěřovat intuici bez ohledu na data.

-av-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com